Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 286
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Sobota, 15. December 2018

Dnes má meniny
Ivica
Zajtra má meniny
Albína
Počasie

Vážený návštevník!

Nachádzate sa na starej webovej stránke obce Teplička nad Váhom.

Táto webová stránka je spustená len dočasne a od 24.1.2018 už nie je aktualizovaná.

Radi Vás privítame na našej nove webovej stránke nachádzajúcej sa na adrese www.teplickanadvahom.sk

 

U P O Z O R N E N I E

Žiadame majiteľov áut parkujúcich na miestnych komunikáciach, aby si ich preparkovali do dvorov a umožnili odhŕňanie snehu obecnými mechanizmami. 
V dôsledku zúženej a neprejazdnej cesty vám sneh pred domami a na celej ulici nebude odhrnutý!
 

8. Benefičný ples

Beneficny ples_14  Fašiangové obdobie prináša čas veselenia. Toto obdobie trvá od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu.
V obci otváral plesovú sezónu práve 8. ročník Benefičného plesu, ktorý má charitatívny podtón. V Športklube 20. januára sa zabávalo 170 hostí. Komisia pre kultúru a spoločenské udalosti pripravila toto honosné podujatie, ktoré sa nieslo v ľudovom štýle. 

Čítať celý článok...

 

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Teplička nad Váhom

Obec Teplička nad Váhom, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu obce Teplička nad Váhom (ďalej len ÚPN-O Teplička nad Váhom) obstarávaním Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona predkladá Obec Teplička nad Váhom Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke obce (odkaz na konci článku) a na Stavebnom úrade v budove Obecného úradu v Tepličke nad Váhom v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod. a v stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 17:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona, sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom na adresu Obecného úradu v Tepličke nad Váhom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

Seniori, pozor_1

Seniori, pozor, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov! Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na senioroch obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. 

 

Výsledky ankety „Najlepší stand up fighter roku 2017“

Milan Minci Pales_1  Na webovej stránke svetmma.sk boli zverejnené výsledky ankety „Najlepší stand up fighter roku 2017“. Rebríček bol zostavený z čo najväčšieho počtu názorov 14 najvplyvnejších osobnosti slovenskej bojovej scény. Boli to názory trénerov, promotérov, rozhodcov či novinárov.

Čítať celý článok...