Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 286
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 22. Február 2018

Dnes má meniny
Etela
Zajtra má meniny
Roman a Romana
Počasie

Vážený návštevník!

Nachádzate sa na starej webovej stránke obce Teplička nad Váhom.

Táto webová stránka je spustená len dočasne a od 24.1.2018 už nie je aktualizovaná.

Radi Vás privítame na našej nove webovej stránke nachádzajúcej sa na adrese www.teplickanadvahom.sk

 

U P O Z O R N E N I E

Žiadame majiteľov áut parkujúcich na miestnych komunikáciach, aby si ich preparkovali do dvorov a umožnili odhŕňanie snehu obecnými mechanizmami. 
V dôsledku zúženej a neprejazdnej cesty vám sneh pred domami a na celej ulici nebude odhrnutý!
 

8. Benefičný ples

Beneficny ples_14  Fašiangové obdobie prináša čas veselenia. Toto obdobie trvá od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu.
V obci otváral plesovú sezónu práve 8. ročník Benefičného plesu, ktorý má charitatívny podtón. V Športklube 20. januára sa zabávalo 170 hostí. Komisia pre kultúru a spoločenské udalosti pripravila toto honosné podujatie, ktoré sa nieslo v ľudovom štýle. 

Čítať celý článok...

 

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Teplička nad Váhom

Obec Teplička nad Váhom, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu obce Teplička nad Váhom (ďalej len ÚPN-O Teplička nad Váhom) obstarávaním Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona predkladá Obec Teplička nad Váhom Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke obce (odkaz na konci článku) a na Stavebnom úrade v budove Obecného úradu v Tepličke nad Váhom v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod. a v stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 17:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona, sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Teplička nad Váhom na adresu Obecného úradu v Tepličke nad Váhom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

Seniori, pozor_1

Seniori, pozor, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov! Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na senioroch obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. 

 

Výsledky ankety „Najlepší stand up fighter roku 2017“

Milan Minci Pales_1  Na webovej stránke svetmma.sk boli zverejnené výsledky ankety „Najlepší stand up fighter roku 2017“. Rebríček bol zostavený z čo najväčšieho počtu názorov 14 najvplyvnejších osobnosti slovenskej bojovej scény. Boli to názory trénerov, promotérov, rozhodcov či novinárov.

Čítať celý článok...